VÚV TGM VRV Český hydrometeorologický ústav Technologická agentura České republiky

Zajištění jakosti pitné vody při zásobování obyvatelstva malých obcí z místních vodních zdrojů

Publikace

Datel J.V., Hartlová l., Hrabánková A., Novotná j., Slavík J.: Možnosti optimálního zajištění jakosti pitné vody v malých vodárenských systémech. Vodní hospodářství, 64, 8, 1-4, ISSN 1211-0760.

Kožíšek F., Paul J., Datel J.V.: Jakost pitné vody v malých vodárenských systémech. In: Šeda S. (ed.): Sborník z konference Podzemní vody ve vodárenské praxi, VaK Jablonné nad Orlicí, OHGS a Studio Axis, Dolní Morava, hotel Vista 27.-28.3.2014.

Kožíšek F., Paul J., Datel J.V.: Zabezpečení kvality pitné vody při zásobování obyvatelstva malými vodárenskými systémy. – Praha: VÚV TGM, 2013, 114 s., edice Výzkum pro praxi, ISBN 978-80-87402-26-9

Datel J.V., Hartlová l., Hrabánková A., Novotná j., Slavík J.: Možnosti optimálního zajištění jakosti pitné vody v malých vodárenských systémech. In: Datel J.V., Hauerová J. (eds.): Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a výzvy, Sborník příspěvků XIV. hydrogeologického kongresu, Česká asociace hydrogeologů a Technická univerzita v Liberci, Liberec 2.-5.9.2014, ISBN 978-8090-3635-4-0.

Hartlová L., Slavík J., Kučera J. a kol.: Příklady posouzení rizika zranitelnosti zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva malých obcí z místních vodních zdrojů. In: Datel J.V., Hauerová J. (eds.): Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a výzvy, Sborník příspěvků XIV. hydrogeologického kongresu, Česká asociace hydrogeologů a Technická univerzita v Liberci, Liberec 2.-5.9.2014, ISBN 978-8090-3635-4-0.

Hrabánková A., Datel J.V., Vlnas R.: Effects of drought on water quality. In: Andrade C. (ed.): Proceedings of 3rd International Conference on Ecohydrology, Soil and Climate Change, Tomar, Portugal, 10th – 12th September, 2014, Polytechnic Institute of Tomar,  Tr´as-os-Montes and Alto Douro University, CITAB, Portugal, ISBN 978-972-9473-85-2.

Datel J.V., Hrabánková A., Slavík J., Hartlová L.: Nouzové zásobování malých obcí pitnou vodou z místních zdrojů. In: Flaková R., Ženišová Z. (eds.): Nové výzvy v oblasti ochrany vod, sborník 17. slovenské hydrogeologické konference, Slovenská asociácia hydrogeologov a Katedra hydrogeologie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Piešťany, 14.-17.10.2014, ISBN 978-80-971126-5-3.

Hrabánková A., Klír J., Datel J.V.: Implementace Nitrátové směrnice 91/676/EHS v České Republice. In: Flaková R., Ženišová Z. (eds.): Nové výzvy v oblasti ochrany vod, sborník 17. slovenské hydrogeologické konference, Slovenská asociácia hydrogeologov a Katedra hydrogeologie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Piešťany, 14.-17.10.2014, ISBN 978-80-971126-5-3.