VÚV TGM VRV Český hydrometeorologický ústav Technologická agentura České republiky

Zajištění jakosti pitné vody při zásobování obyvatelstva malých obcí z místních vodních zdrojů

Řízení malých vodních zdrojů

V roce 2013 se podařilo připravit a vydat první část metodického materiálu (Kožíšek, Paul, Datel: „Zajištění kvality pitné vody při zásobování obyvatelstva malými vodárenskými systémy“, ke stažení ZDE). Součástí publikace je metodický návod vytvoření plánů pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou (hodnocení a řízení rizik v jednoduchých vodárenských systémech), který definuje a podrobně popisuje jednotlivé etapy a kroky plánu bezpečného zásobování vodou, jehož nedílnou součástí je analýza a kontrola rizik.

V roce 2014 pokračovaly intenzívní práce na zpracování druhé části metodického materiálu, který se týká komplexního pohledu na využívaný místní vodní zdroj od technického stavu objektu a jeho pravidelné údržby, přes zajištění dostatečné ochrany jímané vody, optimální režim odběru vody, až po vyřešení nouzového zásobování vodou za různých mimořádných situací. Probíhalo i testování tohoto metodického nástroje v pilotních lokalitách, které bude ukončeno v roce 2015 společně s vydáním finální verze metodiky.

Společně s metodickým materiálem vydaným v roce 2013 tak bude pokryt celý vodovodní systém od využívaného vodního útvaru, přes jímací objekt a jednotlivé části vodovodního systému až ke koncovému bodu vodovodu u jednotlivých spotřebitelů. Představitelé obcí i provozovatelé malých vodovodů tak dostanou účinný nástroj k systémovému zajišťování co nejlepší jakosti dodávané pitné vody jak za běžných podmínek, tak za vzniku mimořádné situace.

Struktura metodiky

Vyvíjená metodika bude sestávat ze 4 částí:

  • Výchozí informace
  • Hodnocení stavu
  • Optimalizace využití
  • Nouzové zásobování

Postupy jsou pečlivě zvažovány a připravovány tak, aby v maximální možné míře bylo možné práce dělat na úrovni obce. Podle kompetentnosti pověřené odpovědné osoby však dříve či později musí do celého procesu vstoupit odborník – odborně způsobilá osoba v oboru hydrogeologie (všechny místní vodní zdroje využívají vodní útvary podzemních vod), na jehož odborné erudovanosti (znalosti, zkušenosti) bude záviset skutečná úroveň pomoci malým obcím.